Nová Ves pod Pleší

Nezávislí s podporou TOP 09

Všem voličům děkujeme za podporu!!!

 

Výsledky voleb zde.

Kandidujeme v letošních komunálních volbách v Nové Vsi pod Pleší.

Lidé, kteří zde žijí, si zaslouží radnici, která povede lepší dialog se svými občany než dosud.

Musí reagovat na potřeby, které vyplývají z toho, že jsme jednou z nejrychleji rostoucích obcí v okolí. A měla by se chovat férově k novým obyvatelům i starousedlíkům.
Volbami to pro nás nekončí, ale začíná. Objevte náš program a napište nám, co považujete za nejdůležitější body.

Je nejvyšší čas pomoci s programem pro Novou Ves p. P.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší ankety. Výsledky ukazují, že naše hlavní priorita – dobré a dostupné školy – jsou prioritou i pro naše občany. I další odpovědi nám potvrzují palčivost bodů našeho programu.

Všechny podněty si zapisujeme na „to-do list“ a slibujeme, že Vás budeme informovat o tom, jaký je vývoj v jejich řešení.

Budeme aktivně řešit nedostatek kontejnerů na tříděný odpad i jejich umístění tak, aby v okolí nevznikal nepořádek. Preferujeme variability odpadového systému svozu komunálního odpadu, aby byl spravedlivější k těm, kteří produkují méně odpadu.

Zasadíme se o to a budeme vyžadovat, aby stávající technické služby obstarávaly pravidelně celé území obce (tj. včetně lokality Včelník). Budeme řešit i ukládání stavebního materiálu a parkování vozidel na chodnících. Naše kandidátka na starostku má v tomto přísné měřítko a osobní zájem, neboť obsluhuje dvojkočár ?

Prioritou je pro nás i dodržování dopravních předpisů v obci, zejména povolené rychlosti. Propojení staré a nové části obce bereme jako předpoklad k tomu, aby vznikalo prostředí příjemné pro všechny občany bez toho, aby se někdo cítil vyloučen. Zlepšíme občanskou vybavenost lokality Včelník.

S okolními obcemi chceme spolupracovat na vzniku sítě cyklostezek a dopravního napojení na Mníšek pod Brdy a Dobříš, ideálně tak, aby byla uspokojena i potřeba obyvatel osady Závist. V rámci kraje bychom také chtěli posílit i napojení na Prahu, ať už přímé, nebo nepřímé. Stejně jako naši voliči vnímáme současné řešení jako nedostatečné. 

Naši kandidáti

1 – Mgr. Veronika Kupčíková

Seznámit se

2 – Mgr. Šárka Šimrová

Seznámit se

3 – Radek Řechka

Seznámit se

4 – Mgr. Martin Bek

Seznámit se

5 – Mgr. Rita Hrabalová

Seznámit se

6 – Bc. Romana Havelková

Seznámit se

7 – Jitka Šimánková

Seznámit se

8 – Ing. Šárka Markytánová

Seznámit se

9 – Mgr. Aneta Kabátníková

Seznámit se

Témata pro Novou Ves pod Pleší

Dostupné a dobré školy

Číst více...

Kamenolomu NE

Číst více...

Rozumná strategie rozvoje

Číst více...

Bezpečnější cesty a silnice

Číst více...

Čistější Nová Ves pod Pleší

Číst více...

Odpovědné hospodaření

Číst více...

Podpora zájmové činnosti a spolků

Číst více...

490
metrů nad mořem má vrchol Pleš
23. - 24.9.
se konají letošní volby
7
členů zastupitelstva
700
let existence obce

Naše úspěšně proběhlé akce