Podporujeme všechny zájmové činnosti bez rozdílu. Fotbalisté, hasiči a další sdružení či spolky mají mít jasnou podporu radnice, která ale bude transparentní a s odpovědným financováním. Nabízíme zavedení grantového systému, kdy všechny projekty budou veřejné.