V návrhu územního plánu chybí strategické plochy pro budoucí rozvoj obce. Chceme je nalézt a vědět, kde budou plochy určené pro děti, školství, zájmovou činnost, sport, cyklostezky, naučné stezky atd. Máme v obci šikovné lidi, kteří mají zájem o rozvoj veřejného prostoru. Dáme jim šanci k uskutečnění jejich záměrů na území obce. Nová Ves pod Pleší potřebuje synergii podnikání s veřejnými aktivitami a životními potřebami všech občanů. To je klíč ke spokojenosti všech.